#sisi – Ara toca votar. Anàlisi de La Pregunta dual que ens ha de portar a la Independència.

sisi1

M’agrada molt la pregunta dual que s’han empescat els nostres polítics. -Perquè?

Començarem fent l’exercici de comparar una pregunta dual del tipus independència ‘sí-no’ amb la pregunta doble proposada.

Pregunta dual:
– Vols que Catalunya esdevingui un Estat Independent? Sí-No

Pregunta doble proposada:
– Vols que Catalunya esdevingui un Estat? Sí-No
En cas afirmatiu, – Vols que aquest Estat sigui independent? Sí-No

Suposem que tenim tres tipus de votants: els NO (PP, Ciutadans), els SI-NO (PSC, Unió, Iniciativa) i els SI-SI (CDC, ERC, CUP). En el cas de la pregunta dual, una part important dels Sí-No votarien NO o bé no anirien a votar. Amb la pregunta doble, estem sumant tot aquest col·lectiu al primer Sí i estem fent disminuir l’abstenció. De fet, en aquesta situació, Unió, Iniciativa i fins i tot en Pere Navarro haurien de votar SÍ. Per tant, podem estar segurs que la primera pregunta “Volem ser un Estat” tindrà una GRAN MAJORIA i l’abstenció serà baixa.
Vols que Catalunya esdevingui un Estat:
Sí: ERC (21), CDC (37), UNIO (13), Iniciativa (13), PSC (20), CUP (3) = 107 diputats
No: Ciudadanos (9), PP (19) = 28 diputats

A partir d’aquí, entra en joc la segona pregunta. Per un costat és clar que la guanyarem (ja no hi participen tots els votants del NO) I el resultat final dependrà bàsicament del què passi a Madrid. Si Madrid no es mou, els resultats del Sí-No seran absolutament ridículs. Per tant, jo penso que un resultat 65-35 per la primera pregunta i un 90-10 per la segona és un resultat perfectament previsible. (I tot això sumat a una alta participació, que legitima el procés)
Vols que aquest estat sigui independent?
Resultats si a Madrid fa una proposta intel·ligent:
Sí: ERC (21), CDC (37), CUP (3) = 61
No: Unió (13), PSC (20), Iniciativa (13) = 46
Resultats si Madrid continua amb la seva política:
Sí: ERC (21), CDC (37), UNIO (13), Iniciativa (13), , CUP (3) = 87 diputats
No: PSC (20) = 20 diputats

Per tant, tot i que no estem segurs que en una pregunta dual superéssim el 50% dels votants, sí que estem segurs que amb la pregunta ‘doble’ guanyarem clarament a les dues preguntes.

A partir d’aquí hauran de treballar els polítics. Amb la primera part de la pregunta haurem donat a Madrid l’oportunitat d’oferir a Catalunya ser un estat dins d’Espanya (que és l’opció preferida per la comunitat internacional). Com que és d’esperar que això no es produeixi, llavors estarem perfectament legitimats per fer una DUI -que és l’únic camí per esdevenir independents-. I el més important, ho estarem encara que el Si-Si no tingui el 50% dels vots totals.