TV3 censura el premi del català de l’any a la plataforma d’afectats per a la hipoteca.

A la gala del català de l’any, la PAH (plataforma d’afectats per la hipoteca) va rebre el premi a la millor iniciativa solidària. TV3 en va ometre (censurar) el discurs d’Anna Colau.
Tampoc els van convidar ahir a la gala per la pobresa.

Des del 2008, 166.700 famílies han perdut casa seva. Més de 80 desnonaments diaris. 600.000 persones afectades.

No us el perdeu

Premi a la PAH

Depenem dels mercats degut a l’article 104.

Diaris, ràdios i televisions ens expliquen cada dia que cal recuperar la confiança dels mercats. Que és el més important. I que per fer-ho cal RETALLAR. Cal retallar-ho tot: la sanitat, l’educació, les pensions, els sous,… TOT.

Saps que la causa de les retallades és l’article 104 del tractat de Maastricht (o el 123 del tractat de Lisboa)?

Aquest article diu que el BCE (banc central europeu) i els bancs centrals nacionals NO podran finançar els estats, i que per tant aquests s’hauran de finançar demanant préstecs als inversors privats.

Degut a l’article 104, per facilitar el finançament dels països i els seus dèficits, el BCE presta diners als bancs privats a un interès de l’1% i aquests presten diners als estats al tipus d’interès que marquen els mercats (cap el 7% a Espanya).

Aquest fet va costar l’any 2010 23.200M€ o el què és el mateix: 500€ per espanyol i any.

L’ÚNIC QUE CAL RETALLAR ÉS L’ARTICLE 104.

si en vols saber més:

El text de l’article 104:
Artículo 104

1. Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo “bancos centrales nacionales”, en favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales, u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales.

Pots trobar el tractat complet a:
TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Diario Oficial n° C 191 de 29 de julio de 1992

Un altre article interessant:
por que derogar el art 104 del tratado de maastricht