Agraïment als mestres.

Voldria agrair a tots els professors i professores d’aquest país l’esforç que estan fent amb la digitalització de les aules i la incorporació dels ordinadors.
És un canvi molt important: implica modificar la metodologia de treball, obliga al mestre a treballar en un entorn on sovint l’alumne en sap més, i a vegades no se sent prou preparat.
Com en qualsevol començament, han aparegut una colla de problemes que no s’havien previst i que caldrà superar: problemes de connexió, materials docents deficients, problemes d’atenció dels alumnes, i tants d’altres.
Els nostres fills, quan s’incorporin al mercat de treball, es trobaran en un entorn digitalitzat on el paper i el llapis hauran estat substituïts completament per ordinadors. Aquells que hagin participat des del principi en la immersió informàtica gaudiran d’un avantatge molt important respecte dels que no n’hagin pogut gaudir.
És per tot això que vull agrair a tots i cada un dels mestres l’esforç que estan fent per a preparar els nostres fills per al futur que els espera.